Föreningen

Styrelse 2023

Ordförande: Jonas Enbom

Kassör: Jens Strömberg

Ledamot: Adam Osbäck

Ledamot: Jan Nyman

Ledamot: Jan Rantanen

Suppleant: Jonas Tjärnström

Suppleant: Simon Sandin

 

Valberedning: 

Anders Strömbäck

Annica Fredriksson

Garageansvarig:

Lars Johansson

Erik Bryggare

Bo Larsson

 

Myndighetsrepresentant/LPL:

 

Aktivitetsgrupp

, motocross

, enduro

 

Hemvärnsrådsrepresentanter  

Jonas Enbom

Robert Fredriksson

  

SVEMO Ö N representant(barnkommittéen) 

Robert Fredriksson

 

Barn- och ungdomsledare:

Robert Fredriksson

Rose-Marie Rosendahl

Erik Bryggare

Catarina Johansson

Rikard Stenman