Kategorier

Licenser och försäkringar 2016

2015-12-29 i Allmänt

Inför säsongen 2016 sker stora förändringar vad gäller både licenser och försäkringar för crossutövare, men även för funktionärer och crossbanorna.

I korthet betyder förändringarna att alla som kör på en motocrossbana MÅSTE ha en SVEMO-licens. Den som således kör utan licens är inte försäkrad och bryter även mot regelverket. Banlicensens försäkringsskydd för förare upphör, däremot finns fortfarande skydd för funktionärer och publik. Egna privata försäkringar räcker inte som försäkringsskydd.

Barn upp till 12 år är försäkrade om de är med i Guldhjälmskonseptet. För barn som inte ingår i detta gäller halv försäkring.

Klubbarna är skyldiga att kolla förarnas licenser innan körning på banan får ske.

 

Två av de nya licenserna som gäller för förare from 1/1 2016 är

* Prova-på licens -  gäller för alla som inte har licens, är över 12 år och enbart vill prova på att träna vid max 3 tillfällen. Gäller EJ för tävling. Full försäkring.

* Klubblicens - gäller för träningsveksamhet på SVEMOs godkända banor av SVEMO ansluten klubb. Gäller även för klubbtävlingar i den klubb och gren licensen är utfärdad för. Full försäkring.

 

Viktigt att var och en som avser att köra, dvs. både träna och tävla i motocross under 2016 sätter sig in i vad dessa regleändringar innebär.

Mer info finns att läsa på SVEMOs hemsida, som du hittar här: Svemo Försäkringar